Elisabeth von Thüringen

Elisabeth von Thüringen
Antonius von Padua

VS: Die heilige Elisabeth von Thüringen Umschrift, S(ANKT) ELISABET REG(INA) Heilige Elisabeth Königin

Link

RS: Der heilige Antonius von Padua Umschrift A(NTONIUS).D(E).P(ADUA)

Link

XVIII Jhd