Maria Fieberbründl

Wallfahrt Maria Fieberbründl
Wallfahrt Maria Fieberbründl

VS: Wallfahrtskirche Maria Fieberbründl Umschrift, KIRCHE VON / MARIA FIEBERBRÜNDL

Link

RS: Gnadenbild Maria Fieberbründl Umschrift, H[EILIGE] MARIA FIEBERBRÜNDL / BITTE FÜR UNS

XX Jhd