Kirchwald

Wallfahrt Kirchwald
Wallfahrt Kirchwald

VS: Wallfahrtskirche Kirchwald [Mariä Heimsuchung] Umschrift, KIRCHE V[ON] KIRCHWALD

Link

RS: Das Gnadenbild von Kirchwald Umschrift, GNADENBILD KIRCHWALD

XX Jhd