Kirchwald

Wallfahrt Kirchwald
Wallfahrt Kirchwald

VS: Wallfahrtskirche Kirchwald (Mariä Heimsuchung) Umschrift, KIRCHE V(ON) KIRCHWALD

Link

RS: Das Gnadenbild von Kirchwald Umschrift, GNADENBILD KIRCHWALD

XX Jhd