Maria Eich

Wallfahrt Maria Eich
Wallfahrt Maria Eich

VS: Die Wallfahrtskirche Maria Eich Umschrift, MARIA EICH

Link

RS: Das Gnadenbild von Maria Eich Umschrift, GNADENBILD

XX Jhd

Wallfahrt Maria Eich
Wallfahrt Maria Eich

VS: Wallfahrtskirche Maria Eich [Einseitige Prägung] Umschrift, MARIA EICH

Link

RS: Glatt

XIX Jhd