Maria Stein

Wallfahrt Maria Stein
Wallfahrt Maria Stein

VS: Das Gnadenbild von Maria Stein Umschrift, O MARIA BITT FÜR UNS

RS: Die Wallfahrtskirche von Maria Stein Umschrift, MARIA STEIN IN TIROL

Link

XIX Jhd

© COPYRIGHT by