Vinzenz Ferrer

Vinzenz Ferrer
Rosa von Lima

VS: Der heilige Vinzenz Ferrer Umschrift, S(ANCT) VINCEN(T) FER(RER) ORD(O) PRED(ICATORUM) (Heiliger Vinzenz Ferrer (vom) Orden (der) Prediger)

Link

RS: Die heilige Rosa von Lima Umschrift, S(ANCT) ROSA V(ON) LIMEN ORD(O) S(ANCT) DOMINICI (Heilige Rosa von Lima Orden vom der heiligen Dominikaner)

Link

XVIII Jhd