Papst Johannes Paul II / Papstwappen

Papst Johannes Paul II
Papstwappen

Neusilbermedaille

VS: Papst Johannes Paul II Umschrift, IOHANNES PAULUS II PONT[IFEX] MAX[IMUS] [Johannes Paul II Oberster Priester]

Link

RS: Das Papstwappen von Papst Johannes Paul II 

Link

XX Jhd